Automatische airco – Zelftest en foutcodes

Uitlezen van de software versie.

Op de Automatische airco gelijktijdig kort de toetsen "OFF" en "beenruimten" indrukken, daarna binnen de 2 Seconden die toets "A/C" indrukken.
De software versie staat dan op het lcd display. De versies „2E D0 2F 00 00“ en „2E D0 2F 00 01“ zijn niet foutloos. ;
hier kunnen temperatuur variaties bij het rijden optreden. Deze twee zou je moeten updaten (TSI 17/2003). Het laatste nummer is dan „02“.
Indien je op nu op een willekeurige toets drukt dan stopt het uitlezen.

Foutcodes geheugen uitlezen zonder WDS

De Automatische airco heeft een zelfdiagnose, deze herkent fouten die bij normaal rijden optreden en slaat ze op.
Deze fouten kunnen op het lcd display van de Automatische airco worden uitgelezen.

Uitlezen van foutcodes.

Op de Automatische airco gelijktijdig kort de toetsen "OFF" en "beenruimten" indrukken, daarna binnen de 2 Seconden die toets "middenroosters" indrukken.

De opgeslagen fouten staan dan op het lcd display en moeten voor de zekerheid opgeschreven worden.
Indien je op nu op een willekeurige toets drukt dan stopt het uitlezen.

Zelftest van de Automatische airco en aangeven van de gegeven foutcodes.

Ontsteking (sleutel) op positie II zetten !! Op de Automatische airco gelijktijdig kort de toetsen "OFF" en "beenruimten" indrukken,
daarna binnen de 2 Seconden die toets " AUTO" indrukken.
De zelfdiagnose start nu en dat duurt enige seconden.
De module wordt nu van binnen onderzocht, die onderdelen worden in de display aangegeven en tegelijkertijd worden de
drie stelmotoren (temperatuur, defrost en luchtverdeling) gekalibreerd. Gelijktijdig verschijnen de bewegingspatronen op de display.
Wanneer er geen fouten opgeslagen zijn, worden alle onderdelen van de display gebruikt en staat er („88“).
Indien er fouten zijn dan worden die op de volgende manier aangegeven

Voorbeeld: eerst knippert "12" 2 seconden, daarna knippert "51" 2 seconden => foutcode B1251.
De onderstaande tabel geeft de mogelijke foutcodes met hun betekenis.
Indien je op nu op een willekeurige toets drukt, dan stopt het uitlezen.

Foutcode tabel

Zelftest code * Beschrijving
B1200 * Interne stuurapparaat fout
B1242 * Stroomkring van verwarmingsklep motor, omgevingslucht hapert
B1251 * Stroomkring van binnen temperatuursensor onderbroken
B1253 * Stroomkring van binnen temperatuursensor kortsluiting (Massa aansluiting)
B1261 * Stroomkring van zonnen sensor kortsluiting (Massa aansluiting)
B1262 * Stroomkring van stelmotor, ontdooien hapert
B1263 * Stroomkring van stelmotor, dashboard /beenruimten hapert
B1342 * Interne stuurapparaat fout
B1676 * Verzorgingsspanning buiten de tolerantie
B2266 * Stroomkring van Luchttemperatuur -Stelmotor hapert
B2297 * Stroomkring van uitlaadtemperatuur sensor, beenruimten onderbroken
B2298 * Stroomkring van uitlaadtemperatuur sensor, beenruimten kortsluiting( massa aansluiting )
B2308 * Stroomkring van ventilator - binnentemperatuur hapert
B2516 * Stroomkring van verwarmingsventilator –regelingsmodule hapert
*De foutcode B1242 kan eventueel opgeslagen zijn, ook indien er geen fout is.
Voor een veel omvattender diagnose, foutcodes met behulp van WDS of met behulp van onderstaande uitleg wissen

Wissen van foutcodes.

Al de bovenstaande indicatie modi kunnen door de knop "DEFROST" verlaten worden.
Hierdoor worden eventueel opgeslagen foutcodes gewist en schakelt het systeem automatisch op "OFF“.

P.S.: deze gebruiksaanwijzing werd naar beste weten en geweten opgesteld.
Maar vergeet niet: Ik draag geen verantwoording voor de schade die eventueel ontstaat. Alles doet u op eigen risico.