Zelfdiagnose-modus instrumentenpaneel

1. De zelfdiagnose-modus van het instrumentenpaneel kan worden ingeschakeld door de hersteltoets van de dagteller in te drukken en tegelijkertijd het contactslot naar stand II te draaien.

2. Laat de hersteltoets van de dagteller los wanneer TEST verschijnt in de LCD.

3. Het instrumentenpaneel begint met de uitslagtest voor de meters.

4. Druk op de hersteltoets van de dagteller om door de tests van de zelfdiagnose-modus te navigeren of om een test over te slaan.

5. De zelftest wordt uitgeschakeld als het contactslot in de stand OFF wordt gezet of als de resettoets van de dagteller wordt ingedrukt en gedurende 5 seconden wordt vastgehouden.

6. Indien de zelfdiagnose-modus niet kan worden gestart, gebruik dan WDS om een diagnose van het instrumentenpaneel uit te voeren.

N.B.: Na de volgende tests zijn er nog meer tests beschikbaar, maar deze zijn niet van toepassing op deze diagnose.

OPMERKING:
De DTC, Diagnostic Trouble Codes (test 7), zijn alleen codes van het instrumentenpaneel.
DTC's gegenereerd door, bijvoorbeeld de motor, zijn hier niet zichtbaar.

Zelfdiagnose-modus instrumentenpaneel
Nr. Test  Getoonde
boodschap 
Getest systeem Beschrijving 
1 Uitslaan meter  METER Toerenteller, snelheidsmeter, temperatuurmeter en brandstofmeter Alle meters ondergaan een  test van ca. 5 seconden om  te zien of de wijzer vlot  een uitslag (heen en weer)  over het hele meetbereik te  zien geeft. 
2 Alle LCD's lichten op 8888 LCD's in de snelheidsmeter en de toerenteller  Stuurt alle segmenten van  een LCD-display aan om te  controleren dat ze alle  functioneren. 
3 Gloeilampen controlelampen  Gloeilamp Instrumentpaneel laat controlelampen oplichten Laat de volgende  controlelampen oplichten die  door het instrumentenpaneel  worden aangestuurd
 - ABS
 - Remwaarschuwing
 - Gloeibougies (indien  aangebracht)
 - Gevaar voor opvriezen  (oranje)
 - Gevaar voor ijsvorming  (rood)
 - Laag brandstofpeil
 - MIL (motorstoring)
 - TC (indien aangebracht) 
4 ROM-niveau  rXXXX ROM-geheugen instrumentenpaneel  Geeft het niveau van het ROM  -geheugen van het  instrumentenpaneel aan 
5 NVM (ROM)-niveau  ErXXXX Niet-vluchtig geheugen (NVM) instrumentenpaneel  Geeft de versie van het niet  -vluchtige geheugen (NVM)  van het instrumentenpaneel  aan 
6 EEPROM-niveau  E XX EEPROM-niveau instrumentenpaneel  Geeft de versie van de  EEPROM van het  instrumentenpaneel aan 
7 DTC  DTC of GEEN Storingscodes (DTC's)  De opgeslagen storingscodes  worden getoond. De  storingscodes worden een  voor een getoond indien er  meerdere zijn (Zie DTC index) 
8 Rijsnelheid in mijl per uur  SPXXXX Snelheidsmeter  Geeft het ingaande signaal  van de huidige rijsnelheid  in mijl per uur aan 
9 Rijsnelheid in km/u SPXXXX Snelheidsmeter  Geeft het ingaande signaal  van de rijsnelheid in  kilometers per uur aan 
10 Motortoerental  tAXXXX Toerenteller  Geeft het ingaande  toerentalsignaal van de  motor aan 
11 Hoeveelheid brandstof  FXXX Tankvlotter  Geeft het ingaande signaal  van de hoeveelheid brandstof  aan (0 = leeg, 255 = vol) 
12 ECT/CHT  XXXC ECT/CHT  Geeft het ingaande  temperatuursignaal in graden  Celcius aan 
13 Accuspanning  btXXX Accuspanning  Geeft het ingaande signaal  van de accuspanning aan 


DTC index
Storingscode-overzicht (DTC-index) instrumentenpaneel
9202 B1202 Onderbreking in circuit brandstofpompmoduul Instrumentenpaneel
9204 B1204 Brandstofpompmoduul kortsluiting naar massa Instrumentenpaneel
9342 B1342 PCM defect Instrumentenpaneel
9342 B1342 Hersteltoets kilometerteller blijft vasthangen Instrumentenpaneel DRUK vijf keer op de hersteltoets van de kilometerteller, WIS de storingscode (DTC) en TEST het systeem OPNIEUW. Indien de DTC opnieuw wordt opgeslagen, BRENG dan een nieuw instrumentenpaneel AAN.
9342 B1342 Steltoets (SET) tripcomputer blijft vasthangen Instrumentenpaneel DRUK vijf keer op de steltoets (SET), WIS de storingscode (DTC) en TEST het systeem OPNIEUW. Indien de DTC opnieuw wordt opgeslagen, BRENG dan een nieuw instrumentenpaneel AAN.
9342 B1342 NVM-geheugenstoring Instrumentenpaneel RAADPLEEG het WDS.
9317 B1317 Accuspanning hoog (hoger dan 16 V) Instrumentenpaneel RAADPLEEG het WDS.
9318 B1318 Accuspanning te laag (lager dan 10 V) Instrumentenpaneel RAADPLEEG het WDS.
A286 B2286 Schakelaar MODE (modus) blijft vasthangen Instrumentenpaneel DRUK vijf keer op de MODE-knop, WIS de storingscode (DTC) en TEST het systeem OPNIEUW. Indien de DTC opnieuw wordt opgeslagen, BRENG dan een nieuw instrumentenpaneel AAN.
9359 B1359 Storing circuit contactstand II en het circuit voor accessoires
A477 B2477 Storing configuratie moduul Instrumentenpaneel RAADPLEEG het WDS.
D262 U1262 Storing communicatiebus (CAN-berichten ontbreken)
E196 U2196 Ongeldige gegevens voor motortoerental (ongeldig CAN-bericht)
E197 U2197 Ongeldige gegevens voor rijsnelheid (ongeldig CAN-bericht)
E198 U2198 Ongeldige gegevens voor brandstofimpuls (ongeldig CAN-bericht)
E199 U2199 Ongeldige gegevens voor motorkoelvloeistof (ongeldig CAN-bericht)
E200 U2200 Ongeldige gegevens voor kilometerteller (ongeldig CAN-bericht)
E201 U2201 Ongeldige gegevens voor omgevingstemperatuur (ongeldig CAN-bericht)