Zelfdiagnose en resetten van de parkeerhulp

Resetprocedure moduul parkeerhulp

1. Zet de contactsleutel in stand 0.
2. Maak de weerstandsplug van de parkeerhulp los.
3. Zet de contactsleutel in stand II.
4. Schakel de achteruitversnelling in en vervolgens weer uit.
5. Zet de contactsleutel in stand 0.
6. Sluit de weerstandsplug van de parkeerhulp aan.
7. CONTROLEER of het systeem naar behoren werkt. Als de storing niet is verholpen, raadpleeg dan de zelfdiagnose-modus.Zelfdiagnose-modus Parkeerhulp — Auto's gebouwd voor 06/2002

1. Voor het inschakelen van de zelfdiagnose-modus van de parkeerhulp moet het contact in stand 0 worden gezet en de weerstandsplug van de parkeerhulp worden verwijderd.Zie voor meer informatie de procedure in «BESCHRIJVING EN WERKING» Zie de Hoofdstuk.
2. Controleer of er geen obstakel binnen een afstand van 2 meter achter de auto aanwezig is.
3. Zet het contact in stand II en schakel de achteruitversnelling in.
4. De zelfdiagnose-modus wordt aangegeven door het gedurende drie seconden knipperen van twee rode LED's en een geluidssignaal uit de luidspreker, herhaald na een pauze van een seconde.
5. Als een storing in een sensor wordt geregistreerd, wordt dit door de moduul van het parkeerhulpsysteem aangegeven door het laten branden van een LED en het weergeven van een hoorbare toon door de luidspreker.
6. Als er een storing in meer dan één sensor is, wordt een tweede waarschuwing gegeven na de eerste.
7. Om de zelfdiagnose-modus van het parkeerhulpsysteem te verlaten, moet het contact in stand 0 worden gezet en moet de weerstandsplug van het systeem worden aangebracht.


Item Beschrijving
1 Rode LED
2 Rode LED
3 Rode LED
4 Gele LED
5 Gele LED
6 Groene LED
7 Groene LED


N.B.: Het display en de LED's branden continu tijdens het weergeven van de geluidssignalen.

Werking van LED's en geluidssignalen
LED brandt Geluidssignalen Omschrijving Handeling
LED 1 en 2 AAN gedurende drie seconden, pauze gedurende één seconde Openingscode voor storingsdiagnose -
LED 1 Eenmaal AAN en UIT, pauze gedurende ‚‚n seconde Storing van de sensor rechts, buitenzijde Controleer bekabeling en sensor rbu
LED 2 Tweemaal AAN en UIT, pauze gedurende één seconde Storing van de sensor rechts, binnenzijde Controleer bekabeling en sensor rbi
LED 3 en 4 AAN gedurende drie seconden, pauze gedurende één seconde Storing moduul, lage accuspanning, weerstandsplug parkeerhulp Controleer alle bekabeling van de parkeerhulpmodule
LED 3 Driemaal AAN en UIT, pauze gedurende één seconde Storing van de sensor links, binnenzijde Controleer bekabeling en sensor lbi
LED 4 Viermaal AAN en UIT, pauze gedurende één seconde Storing van de sensor links, buitenzijde Controleer bekabeling en sensor lbuZelfdiagnose-modus Parkeerhulp — Auto's gebouwd vanaf 06/2002

1. Om in de zelfdiagnose-modus te komen, zet de contactsleutel in stand 0, verwijder de weerstandsplug van de parkeerhulp en de zet het versnellingshandel in de neutraalstand.
2. Controleer of er geen obstakel binnen een afstand van 2 meter achter de auto aanwezig is.
3. Zet het contact in stand II en schakel de achteruitversnelling in.
4. De zelfdiagnose-modus wordt aangegeven doordat de luidspreker parkeerhulp een pieptoon van drie seconden geeft gevolgd door een pauze van één seconde.
5. Als een storing in een parkeerhulpsensor wordt geregistreerd, wordt dit door de moduul parkeerhulp aangegeven door het weergeven van een geluidssignaal door de luidspreker parkeerhulp.
6. Als er een storing in meer dan één sensor is, wordt een tweede waarschuwing gegeven na de eerste.
7. Om de zelfdiagnose-modus van de parkeerhulp te verlaten, neutraal inschakelen, het contact in stand 0 zetten en de weerstandsplug van de parkeerhulp aanbrengen.

Werking van geluidsignalen
Geluidssignalen Omschrijving Handeling
AAN gedurende drie seconden,
pauze gedurende één seconde
Openingscode voor
storingsdiagnose
-
Eenmaal AAN en UIT,
pauze gedurende één seconde
Storing van de sensor
rechts, buitenzijde
Controleer bekabeling en sensor rbu
Tweemaal AAN en UIT,
pauze gedurende één seconde
Storing van de sensor
rechts, binnenzijde
Controleer bekabeling en sensor rbi
Driemaal AAN en UIT,
pauze gedurende één seconde
Storing van de sensor
links, binnenzijde
Controleer bekabeling en sensor lbi
Viermaal AAN en UIT,
pauze gedurende één seconde
Storing van de sensor
links, buitenzijde
Controleer bekabeling en sensor lbu
AAN gedurende 75 milliseconden,
pauze gedurende 75 milliseconden
Storing in moduul
Lage accuspanning
Kortsluiting in circuit
weerstandsplug parkeerhulp
Controleer alle bekabeling
van de parkeerhulpmodule


Schema en lokatie parkeerhulp


Lokatie parkeerhulp wagon


Lokatie parkeerhulp 4 en 5 deurs