Initialiseren van de elektrische ruiten MK3

Een tip vooraf !
Als op de afstandsbediening de "open" knop vastgehouden word, zullen alle elektrische ruiten openen.
Als op de afstandsbediening de "sluit" knop vastgehouden word, zullen alle elektrische ruiten sluiten.Als de ruiten met één druk op de knop niet sluiten, dan moeten de ruiten opnieuw geinitialiseerd worden
Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld de accu los is geweest.
Met het volgen van onderstaande procedure(s) zullen de ruiten weer geheel sluiten met één druk op de knop.

___________________________________________________________________________________________

Motor portierruit initialiseren.
___________________________________________________________________________________________

WAARSCHUWING:
De inklembeveiliging van de portierruit functioneert niet tijdens de initialisatieprocedure.
Controleer de opening van de portierruit op vervuiling.
Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit letsel tot gevolg hebben.


1. Druk op de sluittoets van de elektrisch bediende ruit tot de ruit volledig gesloten is en houd de toets dan nog één seconde ingedrukt.

2. Laat de sluittoets van de elektrisch bediende ruit los en druk hier nog twee- of driemaal steeds een seconde op.

3. Druk op de opentoets van de elektrisch bediende ruit tot de ruit volledig geopend is.

4. Druk de sluittoets van de elektrisch bediende ruit kort tot de tweede stop in en laat de toets los.
- Indien de ruit niet automatisch sluit, herhaal dan de volledige procedure.

5. Herhaal de initialisatieprocedure voor iedere ruitmotor.

___________________________________________________________________________________________

Initialisering schuifdakmotor
___________________________________________________________________________________________

Bijwerken initialisatie schuifdakmotor

WAARSCHUWING:
De blokkeerbeveiliging van het schuifdakpaneel werkt niet tijdens het bijwerken van de
initialisatieprocedure van de schuifdakmotor. Controleer of de schuifdakopening vrij
is van vervuiling. Het niet opvolgen van dit voorschrift kan tot ernstig persoonlijk letsel leiden.


N.B.:
Deze procedure moet alleen worden uitgevoerd als de schuifdakmotor niet losgemaakt is geweest.

1. Zet de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel in de stand omhoog/sluiten totdat het schuifdakpaneel in de ventilatiestand staat (volledig open).

2. Laat de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel los.

3. Zet de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel in de stand omhoog/sluiten en houd de schakelaar 30 seconden ingedrukt totdat het schuifdakpaneel ca. 2 mm verschuift en de schuifdakmotor stopt.

4. Laat de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel los.

5. Zet de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel binnen 0,5 seconde weer in de stand omhoog/sluiten totdat het schuifdakpaneel stopt (één volledige cyclus).

___________________________________________________________________________________________

Voorlopige initialisatie schuifdakmotor

WAARSCHUWING:
De blokkeerbeveiliging van het schuifdakpaneel werkt niet tijdens het bijwerken van de
initialisatieprocedure van de schuifdakmotor. Controleer of de schuifdakopening vrij
is van vervuiling. Het niet opvolgen van dit voorschrift kan tot ernstig persoonlijk letsel leiden.


N.B.:
Deze procedure moet worden uitgevoerd wanneer een schuifdakmotor of schuifdakpaneel wordt aangebracht.

1. Zet de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel in de stand omhoog/sluiten.

2. Laat de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel los.

3. Zet de bedieningsschakelaar van het schuifdakpaneel binnen 0,5 seconde weer in de stand omhoog/sluiten totdat het schuifdakpaneel stopt (één volledige cyclus).