Motion Lock

Wat is MotionLock ?
MotionLock zorgt ervoor dat de centrale vergendeling vanzelf ingeschakeld wordt bij het wegrijden (vanaf 5km p/u).

Hieronder staat de procedure voor Motion Lock.
De procedure schakeld de functie in of uit afhankelijk van de toestand.

Volg onderstaande procedure om Motion Lock in te schakelen.
- Ga in de auto zitten, trek de deuren dicht (niet vergendelden).
- Zet het contact op II (niet starten).
- Vergrendel en ontgrendel de bestuurdersdeur 3 x achter elkaar.
- Zet het contact uit.
- Vergrendel en ontgrendel de bestuurdersdeur 3 x achter elkaar.
- Zet het contact op II (niet starten) een piepje is hoorbaar.
- Vergrendel en ontgrendel de bestuurdersdeur 1 x een langere pieptoon hoorbaar.
- Motion Lock is ingeschakeld

Let op;
1. De stappen moeten kort achter elkaar uitgevoerd worden (binnen 10 seconden).
2. Indien een deur geopend wordt zonder het contact uit te zetten gaat deze niet meer automatisch op slot.